Památky UNESCO na Madeiře

Na Seznamu světového dědictví UNESCO je jediný zápis, který se týká ostrova Madeira a tím je Vavřínový les na ostrově Madeira. Vavřínový les (Laurissilva nebo také Laurisilva) je pralesovitý les s převahou vavřínu, kde se vyskytuje řada endemických druhů živočichů i rostlin. Na Madeiře tento prales pokrývá 150 km².

Foto: Vavřínový prales (Laurisilva) na Madeiře, autor: Joan, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 3.0